Kokkola - Finlandia

6,0

Iceberg, rucola, tonno, mais, pomodori, carote.